Menu

GeoWeb

Wie informatie wil communiceren, moet het simpel houden. Het is de kunst om precies dié informatie te presenteren, die de gebruiker nodig heeft. Daarom is GeoWeb ontwikkeld: een gemakkelijke, flexibele en prettige oplossing voor het raadplegen van informatie via inter- of intranet.

GeoWeb heeft als basis geografische kaarten. Dit zorgt voor een overzichtelijke en aantrekkelijke presentatie. Voor gemeenten, provincies en regionale organisaties is het van groot belang dat bestemmingsplannen, streekplannen, objectgerichte basiskaarten, luchtfoto’s en topografische kaarten op elke werkplek beschikbaar zijn. GeoWeb is dé tool die dat mogelijk maakt.

GeoWeb wordt ingezet voor het raadplegen van gegevens op het gebied van bouwen en wonen, milieu, water, vergunningen, belastingen, ruimtelijke ordening, verkeer, infrastructuur, openbare ruimte, veiligheid, publiekrechtelijke beperkingen, real-time meetgegevens et cetera.