Gebruik van ArcGIS voor Milieu

Klik op een datum in de onderstaande tabel om u in te schrijven voor deze training!

Esri Nederland en dBvision bieden samen een training aan, gericht op milieumedewerkers bij overheid en adviesbureaus. Het gebruik van GIS wordt steeds breder toegepast binnen én buiten de overheid. Door uw kennis van GIS op een hoger plan te brengen, kunt u uw werkzaamheden beter en efficiënter uitvoeren. Bovendien wordt u een betere gesprekpartner voor mensen binnen en buiten uw organisatie, die al veel van GIS gebruikmaken. Het gebruik van ArcGIS for Desktop en de concrete toepassing bij milieuvraagstukken staat centraal in deze training.


Wat beheerst u na deze cursus

U leert de meest voorkomende GIS handelingen, zoals het opvragen en bewerken van geografische data en het uitvoeren van analyses. Er is aandacht voor het presenteren van informatie in de vorm van kaarten en grafieken.

De eerste twee dagen zullen vooral ingaan op het gebruik van het GIS systeem. De laatste dag worden deze handelingen toegepast in praktijkgerichte cases waarmee u dagelijks te maken heeft.

Onderwerpen

  • Weergeven en symboliseren van geografische data, zoals milieugegevens.
  • Het maken van selecties voor de analyse van milieugegevens.
  • Kaartopmaak voor presentatie van milieugegevens.
  • Invoergegevens verzamelen en controleren.
  • Controleren van geluidrekenmodellen.
  • NSL monitoringsgegevens updaten.
  • Scenario’s maken voor NSL rekentool.

Cursusduur

3 dagen

Prijs

€ 1.550,-