Menu

Mobiel

Zowel ArcGIS Mobile als ArcPad maken het mogelijk om in het veld geografische gegevens in te winnen. ArcGIS Mobile is een onderdeel van ArcGIS Server (Advanced) en maakt het mogelijk om specialistische applicaties naar een groot aantal gebruikers (in het veld) te serveren. Het hoeft dan niet alleen om GIS-toepassingen te gaan maar ook om niet-GISgerelateerde taken. ArcGIS Mobile is een IT-vriendelijke (servicegeörienteerd, security, .NET) omgeving.

Met de ArcPad-applicatie en een PDA of Smartphone is het ook mogelijk om GIS-technologie in het veld te gebruiken. Data uit de geografische database kunt u met ArcPad in het veld bijwerken of opvragen. Wordt de PDA ook nog gekoppeld aan een GPS-ontvanger, dan kunt u de in het terrein verzamelde gegevens direct op de juiste plaats positioneren.

ArcPad is een oplossing om ad-hoc data te verzamelen door een klein aantal gebruikers. ArcPad is aanpasbaar via een eenvoudige scripttaal. ArcGIS Mobile en ArcPad kunnen in een organisatie naast elkaar worden ingezet.

Onderstaand vindt u een overzicht van de trainingen.