Menu

Algemeen

Het geografisch weergeven van uw bedrijfsinformatie leidt vaak tot nieuwe inzichten die op hun beurt kunnen leiden tot een effectievere bedrijfsvoering en nieuwe business kansen. Wat kan GIS voor uw organisatie betekenen en hoe implementeert u GIS binnen de organisatie? Dat zijn vragen waarop in de trainingen van dit deel wordt ingegaan.

Een solide informatie-architectuur is daarbij onontbeerlijk. Hoe zorgt u dat uw gebruikers eenvoudig toegang hebben tot de in uw organisatie aanwezige geo-informatiebronnen en er naar tevredenheid mee kunnen werken? Omdat gebruikers zich ook buiten uw organisatie kunnen bevinden is er ook aandacht voor het (internationale) beleidskader en de daarbij behorende standaarden.

Onderstaand vindt u een overzicht van de trainingen.