Introductie in de ontwikkeltaal Python

Klik op een datum in de onderstaande tabel om u in te schrijven voor deze training!

De Python script taal is een belangrijk onderdeel geworden van de ArcGIS for Desktop omgeving voor het automatiseren van bepaalde taken. In deze training leert u de meest fundamentele zaken van Python. In deze training is geen aandacht voor Python in relatie tot ArcGIS. Na het volgen van deze training heeft u voldoende bagage om met succes de training Scripting met Python in ArcGIS te volgen.

Wanneer in bovenstaande tabel geen datum is opgenomen, dan is deze training nog niet ingepland. Klik hier om deelname aan deze training aan te vragen.

Onderwerpen

  • De basis van Python: Integrated Development Environments; scripting syntax; functies en modules.
  • Debugging: Controleren op syntax fouten; argumenten toevoegen aan een script; debugging technieken; Try – Except statements.
  • Werken met strings, lists en dictionaries: Veel gebruikte string functies; Lezen en schrijven naar tekstbestanden; List functies; dictionaries bevragen.
  • Veel gebruikte Python modules: Werken met bestandspaden; Aanmaken van  random data; Werken met tijd; Help verkrijgen over de modules
  • Eigen functies maken: Python Modules; Functies schrijven; Variabelen gebruiken; Modules importeren; Module beveiligen

Cursusduur
1 dag

Prijs
€ 520,-