ArcGIS Network Analyst

Klik op een datum in de onderstaande tabel om u in te schrijven voor deze training!

ArcGIS Network Analyst maakt geavanceerde analyses op verkeersnetwerken mogelijk. Deze training behandelt het aanmaken van netwerk datasets, op basis van bestaande data. Met de analyse tools leert u vragen te beantwoorden als: Wat is de beste route om al mijn klanten van vandaag te kunnen bezoeken? Welke adressen bevinden zich binnen tien minuten lopen, fietsen of autorijden van mijn supermarkt? Is vanuit de huidige brandweerkazernes de hele stad binnen vijftien minuten bereikbaar?

Wanneer in bovenstaande tabel geen datum is opgenomen, dan is deze training nog niet ingepland. Klik hier om deelname aan deze training aan te vragen.

Deze training is voor ervaren GIS-gebruikers.

Onderwerpen

 • Concepten van verkeersnetwerken.
 • Aanmaken van netwerkdatasets, op basis van featureklassen, shapefiles en StreetMap-data.
 • Routeberekeningen op basis van afstand of tijd en het gebruik van stops en barrières.
 • Closest facility-analyses en het gebruik van facilities en incidents.
 • Bepalen van verzorgingsgebieden (service areas).
 • Origin-destination kostenmatrices.
 • Gebruik van restricties zoals éénrichtingsverkeer, tijdelijke afsluitingen, afslagverboden, voertuighoogte of -gewicht e.d.
 • Gebruik van turn penalty’s (extra tijd benodigd voor afslaan).
 • Gebruik van aanrijdrichtingen (curb approaches) voor bijvoorbeeld bussen.
 • Aanmaken van hiërarchische netwerken.
 • Aanmaken van multimodale netwerken (combinatie van vervoersvormen).

Vereiste voorkennis

De opleidingen 'Gebruik van ArcMap', 'Databeheer, symbologie en analyses in ArcMap' en 'Gebruik van de geodatabase' zijn wenselijk.

Cursusduur

2 dagen

Prijs

€ 1.040,-