Workshop ArcGIS Online: Beheren en Inrichten van het ArcGIS Online portaal

Deze workshop richt zich op de inrichting en/of het beheer van het ArcGIS Online portaal. De exacte invulling van de workshop wordt vooraf met u afgestemd. Er kan worden ingegaan op de inrichting van het portaal, het aanmaken en uitnodigen van gebruikers en het creëren van groepen. Daarnaast kan er op de beheeraspecten worden ingegaan zoals het aanpassen van rechten en machtigingen, het plaatsen van de juiste (basis)content en het hebben en houden van overzicht binnen het portaal. Daarnaast wordt de inzet van diverse apps ook bekeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Collector App.

Klik hier om deelname aan deze workshop aan te vragen of stuur een e-mail naar opleidingen@esri.nl

De workshop is voor maximaal twee beheerders van het portaal en wordt gevolgd op locatie bij Esri Nederland.

Onderwerpen

  • Het ArcGIS Online portaal inrichten
  • Structuur bieden met groepen, rechten, gebruikers en content
  • Creditverbruik monitoren
  • Feature service publiceren
  • Webmap maken
  • Webapp maken
  • Operations Dashboard for ArcGIS
  • Hosted featureservice downloaden
  • Beheer via de REST-interface
  • Aanmaken gallerijapplicatie met groepsitems

Planning

De workshop wordt op verzoek, samen met u ingepland.

Doelgroep

Beheerders ArcGIS Online Portaal

Vereiste voorkennis

Ruime praktijkervaring met ArcGIS for Desktop en/of de training ‘Gebruik van ArcMap' hebben afgerond.

Duur

1 dag voor maximaal 2 deelnemers

Locatie

De workshop is op locatie bij Esri Nederland.

Prijs

€ 1.650,00 btw-vrij (inclusief intake vooraf en voorbereiding)